Navigácia

Krúžky na podporu výučby ANJ

Majú vaše deti príležitosť vyskúšať si anglický jazyk v reálnych situáciách pri komunikácii s cudzincami?

Na krúžku „S ANGLIČTINOU ZA HRANICE“ si žiaci 5., 6. a 7. ročníka tento zážitok naoza užijú......  

 

VIAC INFORMÁCIÍ NÁJDETE V PREZENTÁCIÍ     kruzok_ETW.pptx

Novinky

Nedeľa 20. 1. 2019

Fotogaléria

Čo nás čaká...