Navigácia

Verejné obstaravanie

Profil verejného obstarávateľa

Základná škola s materskou školou je podľa zákona č. 25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

 

Verejný obstarávateľ:    Základná škola s materskou školou

Sídlo:                               Tajovského ulica 2764/17, 05801 Poprad

Štatutárny zástupca:      PaedDr. Renáta Vlčková

IČO:                                  17068215

DIČ:                                  2020953693

Číslo účtu:                       SK 07 0200 0000 0016 6185 4358

IČ DPH:                             nie sme platiteľom DPH

 

Verejné obstarávanie:

Zákazka podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.:

Predmet zákazky: Nákup laminátovej podlahy do 2 tried pre základnú školu, spolu 112 m2

Zverejnenie informácie na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Zverejnené dňa 05.02. 2014

Zákazka podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.:

Predmet zákazky: Nákup a montáž 2 interaktívnych tabúľ s príslušenstvom /dataprojektor, konzola/ pre základnú školu, aj so zaškolením

Zverejnenie informácie na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Zverejnené dňa 12.12. 2013

Zákazka podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.:

Predmet zákazky: Nákup škrabky na zemiaky výkon 300kg/hod., hmotnosť jednej náplne 20 kg

Zverejnenie informácie na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Zverejnené dňa 10.12. 2013

Zákazka podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.:

Predmet zákazky: Nákup protišmykovej dlažby do školskej jedálne na Tajovského ul., 170 m2

Zverejnenie informácie na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Zverejnené dňa 27.11. 2013

Zákazka podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.:

Predmet zákazky: Nákup 2 keramických tabúľ s rozmermi 360 x 120 cm

Zverejnenie informácie na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Zverejnené dňa 27.11. 2013

Zákazka podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.:

Predmet zákazky: Nákup elektrického varného kotla , objem 150l, príkon elektro 18  kW

Zverejnenie informácie na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Zverejnené dňa 25.11. 2013

Zákazka podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z.

Predmet zákazky: Nákup a montáž interaktívnej tabule a dataprojektoru, KIDZboard, 70 infrared

Zverejnenie informácie na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Zverejnené: 21.11.2013

Zákazka podľa §9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z.z.:

Predmet zákazky: Oprava a údržba asfaltových plôch školského dvora.

Zverejnenie informácie na profile verejného obstarávateľa v súlade s § 9 ods. 9 zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Zverejnené dňa 22.10. 2013

 

 

 

Novinky

Nedeľa 20. 1. 2019

Fotogaléria

Čo nás čaká...