Navigácia

VITAJTE V ARCHÍVE 2014/2015 | Praktický výcvik na DDI | Zdravá škola | Čisté hory | Exkurzia pre víťazov školského programu SAŽP Enviróza | Európsky deň jazykov | Tvorivé dielne v múzeu | Výzva rodičom | Angličtina aj v ŠKD | Európsky týždeň programovania v škole | Imatrikulácia prvákov | ŠOMP-plávanie | Záložka do knihy nám našla priateľov | Rovesnícke vzdelávanie | Fyzikálna a chemická olympiáda | Úspech na pytagoriáde | Súťaž ENERGETIKA 2015 | Hviezdoslavov Kubín | Výstava stavebnice Merkur | Futbalový úspech | Triednická hodina v Tatranskej Lomnici | Čitateľská štafeta | Gymnastický štvorboj | Na skládky nie sme krátki | Mystérium starý Poprad | Žiacka liga v stolnom tenise | Anjel Vianoc 2014 | Osmijankovo literárne stopovanie | Okresné kolo v bedmintone | Geografická olympiáda | Gúľaj sa vajíčko | Veľkonočné tvorivé dielne pre škôlkarov | Vitamínová bomba | Olympiáda z anglického jazyka | Dejepisná olympiáda | Šaliansky Maťko | Noc s Andersenom | Okresné kolo v stolnom tenise chlapcov | Dospelým neprístupné | Dopoludnie so záchranárom | Prednes poézie a prózy v nemeckom jazyku | Slávik Slovenska 2015 | Lesoochranárska škola 2015 | Návrat do bezpečnej školy | Úspech v biologickej olympiáde | Okresné kolo v malom futbale | Metodické podujatie | Noc pre Zem | Žijeme zdravo | ATLETIKA | ŠOMP-letná časť | Výchovný koncert ZUŠ | Didaktické hry_teoretická príprava | Výlet za odmenu | ÚSPECH v OK BIO olympiády | City Run - úspech našich bežcov | Víťazný futbalový turnaj | Žiadosť o spoluprácu | CHVÁLIME SA

Milí žiaci,

v tomto module  nájdete všetko dôležité, čo sme zachytili v školskom roku 2014/2015.

Novinky

Nedeľa 20. 1. 2019

Fotogaléria

Čo nás čaká...