Navigácia

DOKUMENTY

ŠKOLSKÝ VZDELÁVÁCÍ PROGRAM - rámcové učebné osnovy

V tejto sekcii je zverejnený rámcový učebný plán (RUP) platný pre školský rok 2017/2018 a všeobecná časť školského vzdelávacieho programu. Žiaci prvého, druhého, tretieho, piateho, šiesteho a siedmeho ročníka postupujú podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu, žiaci ostatných ročníkov (4., 8. a 9.) podľa školského vzdelávacieho programu. Obidva vzdelávacie programy vychádzajú zo štátnych vzdelávacích programov.

RUP - Inovovaný školský vzdelávací program pre 1. - 3., 5. - 7. ročník:  rup__iSkVP17_18_-_na_stranku_skoly.pdf

RUP - Školský vzdelávací program pre 4. ročník: RUP_SkVP_17-18_-_ISCEC_1.pdf

RUP - Školský vzdelávací program pre 8. a 9. ročník: RUP_SkVP_17-18_-_ISCED2.pdf  

Všeobecná časť školského vzdelávacieho programu: SkVP_17-18.pdf

 

Novinky

Streda 21. 11. 2018

Fotogaléria

Čo nás čaká...