Navigácia

2015/2016

INÉ    SÚŤAŽE školské kolo VÍŤAZ  okresného kolo celoslovenské kolo       pripravoval
MENO + trieda umiestnenie umiestnenie  
Mladý zdravotník      1. stupeň Alexandra Barillová 4.A 7.   Mgr. Matejová
  Vanessa Šoltýsová 4.A    
  Katarína Pichnarčíková 4.B    
  Adam Slodičák  4.B    
  Viktória Slodičáková 4.B    
Envirohry       Mgr. Bergmannová
Lesoochranárska škola       Mgr. Bergmannová
ZBER PAPIERA 2015/2016        

JEDNOTLIVCI                    

najlepší zberateľ:

 

Filip Bondoš 4.A      
TRIEDY po dočítaní odmenenýchžiakov        
1. miesto kolektív 4.A      
1. miesto kolektív 8.A      

 

ZBER ELEKTROODPADU

       
                        1. miesto: kolektív 2.B      
najlepší zberateľ: Ema Imrichová 4.A      
         

ČISTOTA TRIED

 

PUTOVNÝ POHÁR v jednotlivých stupňoch získali:      
 2. stupeň           1. miesto: 7.C      
1. stupeň            1. miesto: 1.B      

 

Novinky

Nedeľa 20. 1. 2019

Fotogaléria

Čo nás čaká...