Navigácia

2016/2017

V školskom roku 2016/ 2017 
sme sa umiestnili  na 1. MIESTE
vo vedomostných súťažiach v rámci mesta POPRAD 
yes

VEDOMOSTNÉ SÚŤAŽE 

víťaz školského kola  okresného kolo  krajské kolo pripravoval / a
meno+trieda umiestnenie umiestnenie  
Matematická olympiáda, kat. MOZ-5     Michal Ceperko, 5.A 4. - 6. miesto   Mgr. Dlugošová
  Alexandra Barillová, 5.A 26. - 27. miesto   Mgr. Dlugošová
Matematická olympiáda,  kat. MOZ 6    Róber Hanečák, 6.A 14. - 17. miesto   Mgr. Bergmannová
  Martin Bendík, 6.A 18. - 19. miesto    Mgr. Bergmannová
Matematická olympiáda, kat. MOZ 7   Lenka Hradiská,  7.A 5. - 6. miesto   Mgr. Lahetová
         
Matematická olympiáda, kat. MOZ 8    Imrichová Laura,  8.A 20. - 24. miesto   Mgr. Lahetová
         
Matematická olympiáda, kat. MOZ-9     Lukáš Čenščák,  9.A 19. - 20. miesto   Mgr. Lahetová
         
Chemická olympiáda, kat. D     Zuzana Dvorská,  9.A 6. miesto   Mgr. Bergmannová
         
Pytagoriáda, kat. P3                 Michal Suranovský, 3.C 11.miesto   Mgr. Šablaturová
Pytagoriáda, , kat. P4                 Slávka Rybková, 4.A 1. miesto   Mgr. Dlugošová
Pytagoriáda,  kat. P5                 Ľuboslava Šimšajová, 5.A 13. miesto   Mrg. Dlugošová
Pytagoriáda,  kat. P6                Róbert Hanečák, 6.A 10. miesto   Mgr. Bergmannová
Pytagoriáda,  kat. P7                Lenka Hradiská, 7.A 13.miesto   Mgr. Lahetová
Pytagoriáda, kat. P8                Dáša Vlčková,  8.A 16. miesto   Mgr. Lahetová
Fyzikálna olympiáda, kat. E       Jakub Dudžák, 9.A 10.miesto   Mgr. E.Rošková
         
Fyzikálna olympiáda, kat. F      Emanuel Leco,  8.A 7. miesto   Mgr. E.Rošková
         
Fyzikálna olympiáda, kat. G  Archimediáda     Tamara Muzslayová, 7.A 7. miesto   Mgr. E. Rošková
  Martin Remeň, 7.A 10. miesto   Mgr. E. Rošková
Technická olympiáda,kat. A            
Technická olympiáda,kat. B     Oliver Zemanovič, 6.A 8. miesto   Mgr. Spišská
Olympiáda zo slovenského jazyka a lit.,kat. C   Daniel Barilla, 8.A 17. - 18.miesto   Mgr. Andrušková
Olympiáda z anglického jazyka, kat. 1A    Erik Mašlej, 7.A 7. miesto   Ing. B. Paulíková
Olympiáda z anglického jazyka,  kat. 1.B   Radoslav Černický,  9.A 10. miesto   Ing. B. Paulíková
Olympiáda z nemeckého jazyka, kat. 1A           
Olympiáda z nemeckého jazyka, kat. 1B           
Biblická olympiáda Lenka Hradiská, 7.A, Lýdia Šablaturová , Martina Mareková  9.A. 4. miesto   PaedDr. Bujňáková
         
Biologická olympiáda,  kat. C     projektová časť Dáša Vlčková,  8.A 1. miesto 6. miesto PaedDr. Vlčková
                                             projektová časť    Martin Kosec,  8.B 3. miesto   Mgr. Lukáčová 
prakticko-teoretická Martina Mareková, 9.A 1. miesto   Mgr. Lukáčová 
prakticko-teoretická        
Biologická olympiáda,  kat. D    prakticko-teoretická    Lenka Hradiská 7.A 2. miesto   Mgr. Lukáčová 
prakticko-teoretická Tamara Tencerová 7.A 10.- 11 miesto   Mgr. Lukáčová 
                                             projektová časť    Alexandra Hozová, 6.A 2. miesto   Mgr. Lukáčová 
Biologická olympiáda,  kat. E   Geológia Lenka Mašlejová, 8.A 2. miesto 8. miesto Mgr. Lukáčová 
         
mladší žiaci Diana Kolesárová, Miroslava Rybková, 4.A 1. miesto    Mgr. E. Rošková
Biologická olympiáda,  kat. F    Slávka Rybková, Viktória Vancová, 4.A  
starší žiaci Tomáš Herda, Branislav Hlavčák, Samuel Lauff,  5.A 2. miesto   Mgr. E. Rošková
  Tereza Pilková, Ema Imrichová, 5.A  
       
Geografická olympiáda,  kat. E    Daniel Barilla, 8.A 19. miesto   Mgr. Berátsová
         
Geografická olympiáda,  kat. F    Martin Remeň, 7.A 30. miesto    Mgr. Berátsová
         
Geografická olympiáda, kat. G    Tomáš Herda,  5.A 28. miesto    Mgr. Berátsová
Dejepisná olympiáda,  kat. C3       Jakub Dudžák, 9.A  8.  miesto   Mgr. Slimáková
                                      kat. D2 Daniel Barilla,  8.A 3.  miesto   Mgr. Slimáková
                                      kat. E7 Lenka Hradislá, 7.A 9.miesto   Mgr. Slimáková
Medzníky 2. sv. vojny - regionálne kolo Jakub Dudžák, Adriána Janičková, Lukáš Čenšák, 9.A 8.miesto   Mgr. Slimáková
         

Novinky

Nedeľa 20. 1. 2019

Fotogaléria

Čo nás čaká...