Navigácia

LITERÁRNE SÚŤAŽE

školské kolo VÍŤAZ  okresného kolo  krajské kolo pripravoval
MENO + trieda umiestnenie umiestnenie  
Šalianský Maťko      I.Kategória Ján Hradiský,  3.C     Mgr. Matejová
                              II.Kategória Tereza Pilková,  5.A     Mgr. Jacošová
                             III. Kategória Nikola Kiššková, 7.A     Mgr. Andrušková
         
Hviezdoslavov Kubín        I. Katogória próza Lucia Tomečková,  2.A     Mgr. Z. Rošková
                                     I. Kategória poézia Ján Hradiský, 3.A     Mgr. Matejová
                                     II. Kategória poézia Richard Janček,  5.A     Mgr. Jacošová
                                     II. Kategória próza Ľuboslava Šimšajová, 5.A     Mgr. Jacošová
                                    III. Kategória próza Lenka Mašlejová, 9.A     Mgr. Andrušková
                                         
          
Štúrov Zvolen               I. Kategória Róber Hanečák  6.A     PaedDr. Dutková
                                 II. Kategória Lenka Hradiská, 7.A 2. miesto   Mgr. Hradiská
Prednes nemeckej poézie a prózy Nikola Kiššková 7.A 3. miesto   Mgr. Andrušková
  Lenka Mašlejová 8.A 2.miesto   Mgr. E. Pavlíková
         
Záložka do knihy        
         
Prečo jem slovenské potraviny        
Múdra príroda        
Čitateľská súťaž pre ZŠ  Dáša Vlčková, 8.A   CK 1. miesto (december) Mgr. Andrušková
Súťaž o najkrajší list 2017 Martin Remeň, 7.A   CK - 1. miesto Mgr. Andrušková
         
         
         
         
         
Ďalšie literárne súťaže:        
         
Hasiči očami detí      A1 Sebastián Janík, 4.A 1. miesto postup CK Mgr. Andrušková
         
         
                              A2 Lenka Hradiská, 7.A 2. miesto postup CK Mgr. Andrušková
         
                              A3 Nikola Marhefková,  8.A 1. miesto postup CK Mgr. Andrušková
  Daniel Barilla, 8.A 3. miesto postup CK Mgr. Andrušková

Novinky

Nedeľa 20. 1. 2019

Fotogaléria

Čo nás čaká...