Navigácia

Voľné pracovné miesta

Informácia o voľných pracovných miestach.

 

Podľa § 11a zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ školy informuje o voľných pracovných miestach pedagogických a odborných zamestnancov.

 

Názov zamestnávateľa:

Základná škola s materskou školou Tajovského ulica 2764/17, Poprad

 

Sídlo zamestnávateľa:

Základná škola s materskou školou Tajovského ulica 2764/17,  05801 Poprad

 

Kontakty: 052/7893221, 0911 088 142 , zs.taj.pp@gmail.com

 

Kategória PZ: učiteľ   

Podkategórie PZ: učiteľ pre nižšie stredné vzdelanie

aprobácia matematika – chémia- informatika

nutná znalosť ANJ

 

 

Kvalifikačné predpoklady: odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov. Platové ohodnotenie: podľa zákona 553/2003 Z.z.

 

Požiadavky na uchádzača:

Záujemca má dobré nápady a hľadá školu, v ktorej ich môže realizovať. Má rád výzvy a je otvorený inovatívnym metódam. Ponúkame prácu v dynamickom kolektíve, ktorý hľadá riešenia. 

 

Požadované doklady:

- doklady o vzdelaní,

- profesijný životopis,

- portfólio _ v prípade postupu do druhého kola

 

 

                                   

                                                                                                        PaedDr. Renáta Vlčková, v.r.

                                                                                                                    riaditeľka školy

Novinky

Nedeľa 20. 1. 2019

Fotogaléria

Čo nás čaká...