Navigácia

Organizácia školy Metodické orgány Rada školy od 19.10.2017 Rada rodičov Žiacka školská rada História školy Foto školy DIAGNOSTIKA ROZVOJOVÝCH POTRIEB ŠKOLY

O škole

Vedenie školy:

riaditeľka školy: PaedDr. Renáta Vlčková

zástupkyňa pre 2. stupeň: Ing. Mgr. Alžbeta Dlugošová

zástupkyňa pre 1. stupeň: Mgr. Gabriela Šablaturová

zástupkyňa pre MŠ Tajovského: p. Eva Hešová

zástupkyňa pre MŠ Mládeže: Mgr. Jana Baburová

referentka ZŠ s MŠ: p. Agáta Barillová

ekonómka ZŠ s MŠ: Ing. Adriána Jančeková

                                 Ing. Zuzana Kolesárová  -MD                                  
                            

 Učitelia 1. stupňa ZŠ (triednictvo):

Mgr. Katarína Kajánková (1.A) vedie triedu motýlikov

Mgr. Zuzana Rošková (1.B) vedie triedu rybičiek

Mgr.Anna Bigošová (1.C) vedie triedu mačičiek

Mgr. Zuzana Bohunčáková  (2.A)

Mgr. Erika Pavlíková (2.B)

Mgr. Ingrid Kršjaková (3.A)

Mgr. Zuzana Mareková (3.C)

Mgr. Jana Andrušková (4.B)

Mgr. Alena Jacošová (4.C)

 

 

Učitelia 2. stupňa ZŠ (triednictvo):

Mgr. Zuzana Berátsová (5.A)

Mgr. Jana Skoková (5.B)

Mgr. Darina Bergmannová (6.A)

PaedDr. Patrícia Bujňáková (6.B)

Mgr. Petra Slimáková (7.A)

Mgr. Petra Milánová (7.B)

Mgr. Lucia Angelovičová (8.A)

Mgr. Eva Rošková (8.B)

Ing. Beáta Paulíková (9.A)

PaedDr. Katarína Dutková (9.B)

Zoran Stojanovič,  Mgr. Viera Lukáčová, Ing. Zuzana Ceperková,
Mgr. Martina Stančeková-MD,  Mgr. Miroslava Fabová -MD,

 

Mgr. Valér Neumeister- výchovný poradca

Mgr. Jana Zavadilová- špeciálny pedagóg

asistenti: Bc. Martina Ščurková, Martina Levocká

 


 Školský klub detí:

Mgr. Mária Hlavčáková,  Mgr. Monika Hradiská, Bc. Denisa Hozová, Bc. Zuzana Pálová, Lucia Kiššková

 

MŠ Tajovského:

 Zástupkyňa riaditeľky: Eva Hešová

Ľudmila Angelovičová, Bc. Milena Krasová,  Darina Fogtová, Iveta Hutková,  Dana Kecskesová, Lívia Kaňová,  Bc.Katarína Hurčalová, Slávka Žoldáková, Ivana Hamráková

 

MŠ Mládeže:

Zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Jana Baburová

Bc. Tatiana Lajošová, Adela Uhrinová, Mgr. Martina Nemčíková, Bc. Zuzana Iseni, Eva Ambrózyová
Bc. Božena Šoltýsová,  Mgr. Elena Vodehnalová, Denisa Štanclová-MD

 

Nepedagogickí zamestnanci

Ľudmila Heldáková, Mária Malíková, Anna Sijártová,  Mária Krížovská, Mária Škyrtová, Anna Pencáková, Blanka Štolcová, Lýdia Zajacová, Mária Romanová,Kristína Hnašová

 

Školská jedáleň:

Vedúca ŠJ: Bc. Sylvia Lešková

Dronzeková Katarína, Dudžáková Miroslava, Gordanová Miroslava, Jurčíková Mária, Klemová Erika, Vasilková Alžbeta, Vaščurová Mária, Zemjaneková Andrea
    

ŠJ ul. Mládeže

Vedúca ŠJ: Ivana Rafajdusová

Dana Gavalierová, Mária Gažúrová, Petra Greňová, Jana Korenková

 Podľa §6 vyhlášky č. 224/2011 o základnej škole riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade a v rade školy určila začiatok vyučovania na 7.10 hod. Vyučovanie začína tzv. nultou hodinou od 7.10 hod do 7.55 hod.

1. hodina: 8.00 - 8.45

2. hodina: 8.55 - 9.40

3. hodina: 10.00 - 10.45

4. hodina: 10.55 - 11. 40

5. hodina: 11.45 - 12.30

6. hodina: 12.40 - 13.25

7. hodina  13:55 - 14:40

Novinky

Nedeľa 20. 1. 2019

Fotogaléria

Čo nás čaká...