Navigácia

 • Legovňa

  Legovňa

  Vážení rodičia,

  od 16. januára 2019 otvára LEGOVŇA ďalšiu etapu atraktívneho krúžku s kockami LEGO.

  10-týždňový LEGO krúžok bude prebiehať priamo v našej škole a je vhodný aj pre deti, ktoré doteraz krúžok nenavštevovali a majú rady LEGO. 

  Deti si zlepšujú predstavivosť, matematické schopnosti, priestorovú orientáciu a jemnú motoriku, schopnosť nasledovať pracovný plán a tiež vedomosti o modeli, ktorý stavajú. Učia sa preto, že ich hodiny s našou lektorkou veľmi bavia. :)

  Termín:

  ZŠ Tajovského - 16.1.2019 (stredy) 13.30 h  

  Cena za krúžok je 49,90 €.

  Prihlásiť sa môžete online na www.legovna.sk alebo telefonicky 0948 60 43 43.

 • Fotosúťaž

  Fotosúťaž

  Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17, Poprad

   

  Vyhlasuje súťaž vo fotografovaní na tému:

  ODPAD

  Súťaž je určená žiakom i pedagógom základnej školy a je súčasťou pripravovanej konferencie na tému: Odpad.

   

  Podmienky zapojenia sa do súťaže tu: fotosutaz_odpad.pdf

 • iBobor
  19. 12. 2018

  Informatická súťaž iBobor bola založená v roku 2004 v Litve. Rozšírila sa do mnohých ďalších krajín a stala sa tak medzinárodnou.  Hoci v každej účastnenej krajine prebieha súťaž trochu inak, organizátori zo všetkých krajín sa raz ročne stretnú, aby vytvorili spoločnú databázu úloh.

  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Úlohy sú matematické, so zameraním na logiku. Žiaci súťažia v rôznych kategóriach, podľa veku.

 • Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

  V okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry našu školu reprezentovala žiačka 9. A triedy, Lenka Hradiská.

  Súťažiaci v písomnej časti preukázali svoje vedomosti, schopnosť pracovať s textom a pretransformovať ho.

  V ústnej časti predviedli svoje rečnícke schopnosti.

  Lenka si počínala veľmi dobre a získala krásne 2. miesto.

  Lenka, blahoželáme!

 • Recyklohry

  Recyklohry

  Keďže všetci tretiaci sú správni mobilisti a internetisti, splnenie úloh z projektu Recyklohry, im nerobilo žiaden problém. Hlavnou témou bolo pozitívne využitie mobilov a internetu.

  Za splnenie všetkých zadaných úloh sme získali maximálny počet bodov 300. 

  Linky na videá na youtube:

  Plastový sáčok:  https://youtu.be/zHdaMiQASbA

  Mobil: https://youtu.be/NgKZ1NBPODo

 • Geografická olympiáda

  Geografická olympiáda

  Dňa 3. 12. 2018 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády, na ktorej sa zúčastnili žiaci 5., 6., 7. ročníka. Držali sme im palce a tu je výsledok:

  Kategória G - 5. ročník: 1. miesto: Dudžák Martin, 5.A

                                        2. miesto: Dovala Peter, 5.B

  Kategória F - 6. - 7. ročník: 1. miesto: Neumeister Šimon, 6.A

                                                                                2. miesto: Vancová Viktória, 6.A

  Srdečne blahoželáme:)

 • Biodiverzita do škôl

  Biodiverzita do škôl

   

          Záleží nám, kde žijeme. Záleží nám, kde sa učíme. Záleží nám na našej škole. Záleží nám na školskom areáli. Vieme, aké dôležité sú stromy a každá zeleň pre život.

  Preto sme sa prihlásili do projektu nadácie Ekopolis Biodiverzita do škôl a sme veľmi radi, že spolu s ďalšími trinástimi školami z celého Slovenska sme boli do projektu vybraní. Organizátori (Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou Veolia, Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. a Podtatranskou vodárenskou prevádzkovou spoločnosťou a.s.) nám poskytnú vzdelávanie prostredníctvom tematických interaktívnych workshopov, konzultácie s odborníkom na záhradné úpravy a výsadby, metodickú a odbornú pomoc pri realizovaní navrhovaných opatrení, finančné prostriedky na realizáciu navrhovaných zmien.

  Akčný tím projektu tvorí 8 dievčat z environmentálneho krúžku. Tieto dievčatá sa už v októbri zúčastnili prvého workshopu. Vypracovali návrh zmien v školskom areáli, ktoré predstavili všetkým spolužiakom na triednických hodinách. K návrhom sa vyjadrila aj žiacka školská rada. Vo februári je naplánovaný druhý workshop a konzultácie s odborníkom.

  Už sa nevieme dočkať, kedy si vyhrnieme rukávy a pustíme sa do práce. Tešíme sa a veríme, že sa nám podarí zmeniť školský areál na miesto, kde budeme radi nielen oddychovať, športovať,  ale sa aj učiť.

 • Vianočné dielne s predškolákmi

  Vianočné dielne s predškolákmi

  Príjemnú predvianočnú atmosféru sme si vychutnali s predškolákmi, rodičmi a starými rodičmi z MŠ Mládeže, ktorí prijali naše pozvanie a prišli na tvorivé vianočné dielne.

  A veruže máme šikovných predškolákov...............prácu s papierom, nožnicami, lepidlom, drôtikmi, bavlnkami........všetko to hravo zvládli:)

  Ozdoby a dekorácie sú nachystané a Vianoce už naozaj môžu prísť.

 • Ako predškoláci v škole stromček zdobili

  Ako predškoláci v škole stromček zdobili

  V jeden decembrový deň sa vybrali predškoláci z MŠ Tajovského do ZŠ. Už tradične sa zapojili do zdobenia vianočného stromčeka. Pri tónoch nádherných slovenských kolied stromček dostal nové šaty - krásne ozdoby, gule, hviezdičky...

  Všetky deti  mali veľkú radosť:)      Veď Vianoce už klopù na dvere...

  Predškoláci a deti druhých ročníkov

 • Mikulášska nádielka

  Mikulášska nádielka

  DEŇ RADOSTI VESELOSTI :)

  Mikuláš  priniesol sladké dobroty. 

  Deti mu zarecitovali, zaspievali.

  A vraj po celý rok poslúchali, doma aj v škole :)

 • Kde mizne odpad

  Kde mizne odpad

  Jeden mrazivý novembrový deň sme sa vybrali po stopách odpadu, ktorý produkujeme. Vás nikdy nezaujímalo, kde mizne z pred našich domov? Prídu smetiari a odvezú ho. Kam?

  Vystopovali sme veľkú skládku medzi obcami Hozelec a Žakovce. V blízkosti lesa a polí vyrastá hora odpadu. Skládku prevádzkuje od roku 1998 Tatranská odpadová spoločnosť Úsvit – Žakovce. Rozkladá sa na ploche takmer 14 hektárov. Stáli sme na cca 15 m hrubej vrstve odpadu. Za tú hodinku, čo sme počúvali informácie o skládke, neustále privážali autá ďalší odpad. Skládka sa bude musieť rozšíriť. Ďalšie polia, kde sa mohli pestovať obilniny na náš stôl, zasypeme odpadom. Na skládku vozia odpady mestá Poprad, Kežmarok, Svit, Vysoké Tatry a obce  Vlková, Hozelec, Žakovce, Vrbov, Štrba . Za 20 rokov sa tu doviezlo približne  850  000 ton odpadu a množstvo odpadu, ktoré sa priváža napríklad za mesiac neklesá.

  V duchu sme si položili otázku: Keďže sa toľko hovorí o triedení odpadu, malo by mať množstvo privážaného  komunálneho (nevytriedeného) odpadu klesajúcu tendenciu. Prečo to tak nie je? Čo je za tým? Naša lenivosť, pohodlnosť, ľahostajnosť? Mali sme veľmi zlý pocit, veď my, čo sme tam boli, doma odpad triedime všetci. Prečo tak nerobí každý?

  A kde ide odpad, ktorý hádžeme do žltého, modrého, zeleného kontajnera? Kde vozia vytriedený odpad? Na zbernom dvore na Novej ulici v Poprade nám zamestnanci firmy Brantner s.r.o veľmi ochotne ukázali, ako sa na triediacich linkách vytriedený odpad dotriedi. Tu sa plní do obrovských košov a putuje k spotrebiteľovi ako druhotná surovina. Napríklad sklo do Nemšovej, papier do Ružomberku, plasty do Prešova, Košíc, Banskej Bystrice...je viac firiem, ktoré odpad z plastu zhodnotia na nové výrobky.

  Na exkurzii sme videli, že odpad nemizne. Len ho presunieme ďalej – zmizne nám z očí.  Dokedy budeme môcť takto nakladať s odpadom? Samozrejme, triedenie aspoň trochu zmenšuje množstvo privezeného odpadu na skládky.

  Ale riešenie treba hľadať inde. Je načase začať sa správať zodpovedne a produkovať menej odpadu. Aby sme si polia a lesy nezasypali odpadom:(

 • Zdravé syry - zdravé ráno:)

  Zdravé syry - zdravé ráno:)

  Dnešné ráno sme v každej triede začali veľmi zdravo. Ochutnali sme výborné syry. Porozprávali sa o zdravej desiate, zdravých a nezdravých potravinách. Vyzdvihli sme význam mliečnych výrobkov.

  Mňam to bolo chutné ráno.

 • Elektroodpad - dopad

  Elektroodpad - dopad

  O triedení odpadu sa veľa hovorí, ale stále je veľa ľudí, ktorí odpad nevnímajú ako problém. Zmizne z očí, zmizne z mysle. Lenže odpad nezmizne. Ako nakladáme s odpadom? Kam ho vozíme? Je triedenie naozaj najlepšie riešenie? Nie. Na prvom mieste by sme sa mali snažiť  odpad minimalizovať – predchádzať jeho vzniku. Potom znovu používať. Niektoré odpady sú pre životné prostredie veľmi nebezpečné. Napríklad elektroodpad.

              Naša škola sa zapojila do projektu ElektroOdpad-Dopad,  ktorý organizuje CEEV Živica s cieľom poukázať na životný cyklus elektroodpadu od ich výroby, cez každodenné používanie až po likvidáciu. Ukázať možnosti vlastného zodpovedného správania, vytvorenie školskej „siete informácií“, kde budú mladí ľudia samostatne viesť vzdelávanie pre svoju školskú komunitu. V rámci tohto projektu akčný tím pripravil dotazník  s otázkami: “Viete, čo je elektroodpad?“ , „Prečo je  elektroodpad nebezpečný?“, „ Viete, ako správne naložiť s elektroodpadom?“. Členom akčného tímu pri realizovaní dotazníka pomohlo 15 žiakov environmentálneho krúžku. S otázkami oslovili 100 osôb zo školy (učitelia, kuchárky, upratovačky a žiaci) a 150 osôb (mimoškolská verejnosť). Metóda „od dverí k dverám“ ako aj oslovovanie ľudí na ulici bolo pre nich zaujímavou školou komunikácie.

              Pri vyhodnotení ankety zistili, že v rámci školy je informovanosť vyššia. Na ulici mnohí odpovedať nevedeli. Najmä na tretiu otázku. Celkovo vyhodnotili, že na prvú otázku vedelo odpovedať 82%, na druhú otázku 76% a na tretiu len 64% respondentov. Trpezlivosť a ochota respondentov mimo školy ako aj ich zvedavosť nás utvrdila v tom, že to, o čo sa usilujeme má zmysel.

              Keď sa nám o probléme elektroodpad podarí zhromaždiť dostatok informácií, posunieme ich ďalej. Akčný tím sa pustil do práce na príprave rovesníckeho vzdelávania, aby sme zvýšili povedomie o rizikách a environmentálnej záťaži, ktoré spôsobujú elektrospotrebiče  vyhodené do komunálneho odpadu.

 • Návšteva mestskej knižnice - Calvin nevie lietať

  Návšteva mestskej knižnice - Calvin nevie lietať

  Calvin bol od začiatku iný. Ešte keď bol malý, zistil, že existuje kniha. Svoj voľný čas potom trávil najradšej v knižnici. Na tom by nebolo nič čudné, keby Calvin nebol vták, ktorý sa pre svoju záľubu v knihách, nenaučil lietať........Toto sa dozvedeli prváci v knižnici. ktorú navštívili po prvý krát. 

  Dramatizované čítanie ich zaujalo. A keďže sú prváčikovia veľmi zvedaví, zaujímali sa, ako to s Calvinom dopadne. Knihu sme si požičali a v triede dočítali. Napokon si každý na výtvarnej výchove vytvoril svojho vlastného Calvina. A či sa Calvin naučil lietať?......to si už budete musieť prečítat:)

  Už teraz sa tešíme na ďaľšiu dobrú knižku.

 • Uč sa aj ty u nás v škole IT!

  Uč sa aj ty u nás v škole IT!

   

  Dňa 14.11. sa spoločne učitelia so žiakmi na Metodickom dni informatiky učili zostrojiť, naprogramovať robota a programovať v programovacom jazyku Scratch.

    

 • Exkurzia do Osvienčimu

  Exkurzia do Osvienčimu

  Holokaust patrí medzi najtemnejšie škvrny na mape dejín.  Ľudská ľahostajnosť umožňuje, aby sa zlo opakovalo. My nechceme byť ľahostajní. Naša cesta preto túto jeseň opäť smerovala do tábora smrti - Osvienčimu.  Vo všetkých zúčastnených zanechala návšteva múzea ľudského utrpenia hlboký zážitok.

  Na tomto mieste neskonalej hrôzy si človek uvedomí, aká krátka je cesta medzi vyvolávaním nenávisti k iným ľuďom - nech sú iní hoci len farbou pleti, náboženstvom, postavením, orientáciou, rasou - a tým, že ich ktosi ako menejcenných pošle na smrť. Smutné miesto, kde si je rovnako ľahké uvedomiť, ako sa máme dobre...

   

 • Základný plavecký výcvik

  Základný plavecký výcvik

  V dňoch od 26.9. do 17.10. sa žiaci 3.A a 3.C zúčastnili základného plaveckého výcviku.

  Skupina neplavcov sa oboznámila s plaveckými technikami a skupina plavcov svoje plavecké znalosti ešte viac zdokonalila.

  Výcvik sme úspešne ukončili plaveckými skúškami z týchto disciplín:

  • Kraulové nohy s doskou 25m na čas.
  • Znak, niektorí sa prekonali a dali aj päťdesiatku.
  • Kraul. 

  Všetky deti boli spokojné a šťastné ako ryby vo vode:)

 • Úspešný štart našich športovcov

  Úspešný štart našich športovcov

  Dňa 5.10. 2018 sa v priestoroch Aquacity Poprad usporiadala mestská olympiáda v plávaní. Naše dievčatá a chlapci mali aj v tomto školskom roku veľmi úspešné vystúpenie. 

  Michael z 5.B dosiahol najlepšie výsledky, keď na 50m znak obsadil vynikajúce 1. miesto a na 50m motýlik bol na 3. miesteFilip z 5.B podal výborný výkon a postavil sa na stupeň víťazov obsadením 3. miesta na 50m voľným spôsobom a na 50m motýlik sa umiestnil na 4. mieste.

  Naša najlepšia plavkyňa bola Lenka zo 6.B. Na 50m voľným spôsobom obsadila pekné 4. miesto a na 50m prsia skončila na 5. mieste. Ešte nás reprezentovali Nela zo 4.C, ktorá na 50m voľný spôsob skončila 9. a na 50m prsia bola 11. Linda zo 4.B bola na 50m prsia 14. Bojovný výkon v kategórii starších žiačok podala aj Tamara zo 7.B.

  Chlapci a dievčatá, za výborné reprezentovanie školy si zaslúžite veľký potlesk!

 • Myslieť ako hora

  Myslieť ako hora

  Posledné dni babieho leta využili členovia environmentálneho krúžku na pobyt v prírode. Už tradičný zážitkový kurz „Myslieť ako hora“ sa uskutočnil 18. a 19. októbra v malej podtatranskej obci Štôla.

  Prvý deň pobytu sa účastníci kurzu vybrali na turistickú vychádzku zo Štôly pod Žltú stenu pri Tatranskej Polianke. Cestou jesenným lesom si urobili  tri zastavenia, vyplnené environmentálnymi aktivitami, ktoré boli zamerané na poznávanie rozmanitosti života v tatranskom lese. Po návrate do obce dostali zaujímavú úlohu: komunikáciou s miestnymi obyvateľmi zisťovali históriu obce, pátrali po pôvode jej názvu, zisťovali, ako sa pripravuje typické štôlske jedlo, počúvali povesti, ktoré sa viažu k tomuto kraju...Milo ich prekvapila ochota a trpezlivosť miestnych obyvateľov, ktorí ochotne odpovedali na ich zvedavé otázky.

  V areáli penziónu Monty Ranč sa potom presvedčili, že pohľad na svet z konského chrbta je naozaj pekný.

  Po večeri sa potom formou aktivít zamýšľali nad problémami dnešného sveta. Spoločne hľadali možnosti a spôsoby ako robiť veci lepšie a šetrnejšie k životnému prostrediu. Čo by  mali zmeniť v spôsobe nášho života, aby bol život na Zemi možný aj o sto rokov...Noc mala iba jednu chybu – že bola krátka. Vstávalo sa ťažko a ešte ťažšie sa odchádzalo z miesta, kde prežili také pekné chvíle...

   

Novinky

Nedeľa 20. 1. 2019

Fotogaléria

Čo nás čaká...