Navigácia

Kontakt

Meno školy: Základná škola s materskou školou,
Email školy: zs.taj.pp@gmail.com
Telefón: +421 52 7893221
IČO: 17068215
DIČ: 2020953693
Riaditeľka školy: PaedDr. Renáta Vlčková
Zástupkyňa pre 1. stupeň: Mgr. Gabriela Šablaturová
Zástupkyňa pre 2. stupeň: Mgr. Ing. Alžbeta Dlugošová
Zástupkyňa pre MŠ Tajovského: Eva Hešová
Telefón MŠ Tajovského: +421 52 7731251
Zástupkyňa pre MŠ Mládeže: Mgr. Jana Baburová
Telefón MŠ Mládeže: +421 52 7730 806
Školská jedáleň: Bc. Sylvia Lešková
Telefón ŠJ: +421 52 7893222
Facebook: https://www.facebook.com/zstajovskehopp/
Adresa školy: Tajovského ulica 2764/17, 058 01 Poprad

Novinky

Nedeľa 20. 1. 2019

Fotogaléria

Čo nás čaká...