Navigácia

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou,
    Tajovského ulica 2764/17, 058 01 Poprad
  • +421 52 7893221

Rodičovské združenie

Rodičovské združenie

Vážení rodičia,

dňa 22.11.2018 sa uskutočnia triedne rodičovské združenia. Budú prebiehať formou konzultácii. Každý učiteľ zverejní čas konzultácie (štandardne od 15:00 do 18:00). Vy ako rodičia máte možnosť prihlasovať sa k jednotlivými učiteľom cez edupage - časť KOMUNIKÁCIA. V prípade, žeby ste mali problém, kontaktujte nás prostredníctvom edupage, alebo e-mailom na adrese zs.taj.pp@gmail.com.

V prípade, že sa na konzultáciu nezapíšete, aj tak príďte na RZ, ale prednosť budú mať prihlásení rodičia. (Zoznamy budú vyvesené na triedach).

Takúto formu RZ sme overovali v minulom šk. roku a mnohí rodičia ju ocenili, preto sme sa rozhodli v nej pokračovať.

Riaditeľské voľno

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Tajovského ul. 2764/17, Poprad, PaedDr. Renáta Vlčková oznamuje, že žiakom 6. až 9. ročníka tunajšej školy, udeľuje dňa 21. novembra 2018 riaditeľské voľno podľa §150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Riaditeľské voľno bude poskytnuté žiakom z organizačných dôvodov - celoslovenské testovanie piatakov T5 - 2018. Zároveň Vám oznamujeme, že žiaci 6. až 9. ročníka budú zo stravy automaticky odhlásení.

Žiaci 1. stupňa sa učia riadne podľa rozvrhu. Školská jedáleň a ŠKD je pre nich v prevádzke.

NÁŠ BOSONOHÝ CHODNÍK

Sme pyšní, že sa nám vrámci environmentálnej výchovy, ktorá je pre našu školu veľmi dôležitá, podaril zrealizovať výnimočný projekt - bosonohý chodník.yes

https://www.kosiceonline.sk/v-areali-popradskej-skoly-vznikol-unikatny-bosonosy-chodnik

Novinky

Novinky

Streda 21. 11. 2018

Fotogaléria

Čo nás čaká...